Industries

อุตสาหกรรมที่เราเชี่ยวชาญ

 

กลุ่มธุรกิจที่เราให้บริการ
Enterprise & Corporate
กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร เช่น สถานที่ทำงานหรือออฟฟิศ
Manufacturing
กลุ่มธุรกิจการผลิต เช่น บริษัทผลิตของอุปโภคบริโภค
Financial
กลุ่มธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร ลิสซิ่ง กองทุน
Wholesales & Retails
กลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า
Field Service
กลุ่มธุรกิจการบริการ เช่น ธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์
Education
กลุ่มธุรกิจการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย
Healthcare
กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก
Media & Entertainment
กลุ่มธุรกิจสื่อและบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์
Real Estate
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่าหรือจำหน่ายที่ดิน สถานพักอาศัย
Hotel
กลุ่มธุรกิจบริการให้ที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม
Telecommunication
กลุ่มธุรกิจการสื่อสาร เช่น เครือข่ายโทรศัพท์
Warehouse &
Logistics

กลุ่มธุรกิจขนส่ง คมนาคม เช่น บริษัทขนส่ง 
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Industry-Contact-Us
Powered by MakeWebEasy.com