Software

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มความง่ายและความสะดวกสบายในการ
ทำงานพร้อมมอบความต่อเนื่องให้กับธุรกิจ
Software
ซอฟต์แวร์
Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เช่น Office 365, Window, Azure, Sharepoint, One drive
Adobe
ผลิตภัณฑ์ของ Adobe เช่น Photoshop, Illustrature, Acrobat, Premiere Pro
Autodesk
ผลิตภัณฑ์ของ Autodesk เช่น AutoCAD, MAYA
Video Management System
ระบบจัดการวีดีโอที่จะช่วยวิเคราะห์ภาพจาก CCTV พร้อมแจ้งเตือนให้ได้รู้ก่อนที่จะเกิดภัยคุกคาม
โปรแกรมจัดการเอกสารที่รองรับภาษาไทยได้ดีที่สุด ช่วยจัดการเรื่องยุ่งยากของงานเอกสารให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


ติดต่อพวกเรา
Powered by MakeWebEasy.com