Data Center

ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในห้อง Data Center ให้
เหมาะสม
ในแต่ละความต้องการของธุรกิจ

Data Center
โซลูชั่นด้านระบบศูนย์ข้อมูล
Data Center
Traditional-InfrastructureTraditional Infrastructure
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำแนะนำในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
Hyper-Converged-Infrastructure
Hyper-converged Infrastructure
รวมโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งเดียวเพิ่มความเร็วพร้อมลดค่าใช้จ่าย
Centralized-Log-Management
Centralized Log Management
ระบบจัดการและตรวจสอบ Log ที่ช่วยป้องกันภัยด้าน IT ที่มองไม่เห็น พร้อมรองรับต่อการตรวจสอบ (Audit)
Private Cloud
จัดเก็บข้อมูลรวมศูนย์แบบส่วนตัวผ่าน Private Cloud ในราคาที่เข้าถึงได้ทุกธุรกิจ

ข่าวสารและบทความ

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) อาจเป็นกฎระเบียบที่กำลังคุกคามสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ซึ่งบริเวณที่จะถูกคุกคาม (Threat landscape) ขององค์กรกำลังกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีที่มีความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้มุ่งร้ายจะมุ่งเน้นพัฒนาภัยคุกคามให้มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งในเวลาเดียวกันการที่องค์กรเริ่มใช้อุปกรณ์มือถือมาช่วยในการทำงาน (Mobile Workforce) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล (Digital Transformation) แอพพลิเคชัน IoT และการย้ายไปยังระบบคลาวด์จะทำให้เพิ่มขนาดและความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีพร้อมเพิ่มโอกาสในการโจมตีของผู้มุ่งร้ายอีกด้วย

กระบวนทัศน์ใหม่ในการสำรองและกู้คืนข้อมูลที่สร้างขึ้นบนแนวคิดของความเรียบง่าย ความยืดหยุ่น ความคล่องตัวและการพัฒนาปรับปรุง ROI จะช่วยให้องค์กรทำได้มากกว่าการแค่สำรองและกู้คืนข้อมูล ด้วยการใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์สำรองและจำลองข้อมูลชั้นนำของ Veeam (Veeam Backup and replication) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล DE Series ของ Lenovo ช่วยให้ฟังก์ชันการสำรองและกู้คืนข้อมูลสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ประหยัดต้นทุนมากขึ้นและง่ายดายกว่าโซลูชันสำรองข้อมูลแบบดั้งเดิม นอกจากนี้โซลูชันดังกล่าวช่วยยกระดับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปกป้องข้อมูลขององค์กร (ROI) เพื่อรองรับในกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่หลากหลายนอกเหนือจากแค่การสำรองและกู้คืน

เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด

ระบบเครือข่ายในปัจจุบันมีการใช้งาน IP Address ต่อผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่ง IP โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการใช้งานอุปกรณ์ BYOD และเรื่องการเปลี่ยนจาก IPv4 เป็น IPv6 ซึ่งการที่องค์กรใช้ IP Address มากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายถ้าองค์กรไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยกำหนดตารางการส่งต่อข้อมูล L3 (L3 Forwarding Table)  เช่น ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายช้าลงหรือเกิดการใช้งาน CPU ของสวิตช์สูงขึ้น ดังนั้นแล้วตารางการส่งต่อข้อมูล L3 จึงเป็นตัวกำหนดสำคัญในการพิจารณาการออกแบบเครือข่าย

Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


Data-Center-Contact-Us
Powered by MakeWebEasy.com