Manufacturing

พัฒนาศักยภาพของกำลังการผลิตด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่
พร้อมสำหรับการทำงานแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง
Solutions
โซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มธุรกิจ Manufacturing
Availability
แก้ไขปัญหาระบบล่ม ไม่เสถียร ไม่ปลอดภัย
ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
Virtualization
ยกระดับ Server ให้สามารถทำงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจใช้งาน
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
IT Infrastructure
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและ
ให้คำแนะนำในการสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน IT ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
Networking & Security
สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายที่ต่อเนื่อง
ปลอดภัยในการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอก
 พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอล
Enterprise Mobility Management
ระบบจัดการอุปกรณ์พกพาทั้งหมดได้ภายใน
Platform เดียว พร้อมรองรับได้
หลากหลายระบบปฏิบัติการ
Digital Signage
ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ตัวช่วย
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
Autodesk
ผลิตภัณฑ์ของ Autodesk เช่น
AutoCAD, MAYA
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT 
พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


ติดต่อพวกเรา
Powered by MakeWebEasy.com