Solutions
DTCi มุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาให้ธุรกิจของคุณ
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มโซลูชั่นที่เราเชี่ยวชาญ
โซลูชั่นด้านระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาความล่าช้า ความไม่เสถียรและไม่ปลอดภัยด้วยการยกระดับประสิทธิภาพของ Data Center
โซลูชั่นด้านระบบเครือข่ายและการป้องกัน
สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายที่ต่อเนื่องปลอดภัยในการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอล 
โซลูชั่นด้านการจัดการอุปกรณ์พกพา
จัดการกับอุปกรณ์พกพาอย่างครบวงจรใน Platform เดียว ให้อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการดำเนินธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ
โซลูชั่นด้านการสื่อสารและทำงานร่วมกัน
เสริมสร้างการทำงานให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ด้วยโซลูชั่นด้านการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและยกระดับองค์กรสู่การเป็น Smart Business
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มความง่ายและความสะดวกสบายในการทำงาน มอบความต่อเนื่อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลตลอดเวลา

Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

IT-Solution-Contact-Us

Powered by MakeWebEasy.com