Service

จัดการและควบคุมผู้ให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมยก
ระดับประสบการณ์ใหม่ของลูกค้า
Solutions
โซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มธุรกิจ Service
Availability
แก้ไขปัญหาระบบล่ม ไม่เสถียร ไม่ปลอดภัย
ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
Virtualization
ยกระดับ Server ให้สามารถทำงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจใช้งาน
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
IT Infrastructure
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและ
ให้คำแนะนำในการสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน IT ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
Networking & Security
สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายที่ต่อเนื่อง
ปลอดภัยในการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอก
 พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอล
Enterprise Mobility Management
ระบบจัดการอุปกรณ์พกพาทั้งหมดได้ภายใน
Platform เดียว พร้อมรองรับได้
หลากหลายระบบปฏิบัติการ
Digital Signage
ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ตัวช่วย
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับในทุกๆ
การประชุมขับเคลื่อนให้ธุรกิจ
ก้าวสู่การเป็น Smart Business
Video Conference
ระบบการประชุมทางไกลพร้อมภาพ
และเสียงที่คมชัด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านระบบ IT 
พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง


ติดต่อพวกเรา
Powered by MakeWebEasy.com