DTC Internetworking Co.,Ltd.
ผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Solution ที่มุ่งมั่นให้บริการออกแบบวางระบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยเรามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของระบบ Server ,Network และข้อมูลของลูกค้าให้เกิด ความรวดเร็ว ความปลอดภัยและความต่อเนื่องสูงสุด

 
ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ที่เราส่งมอบ 
Solution ที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับธุรกิจด้วยทีมงานมืออาชีพและพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง พวกเราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการมอบความต่อเนื่องอย่างสูงสุดแก่ธุรกิจของคุณ

Why us
Quick Response
Professional Service
Focus on
business continuity
Professional consult for
better performance
DTCi Solutions
ครอบคลุมทุกทางออกในการแก้ปัญหาระบบ IT
โซลูชั่นด้านระบบคอมพิวเตอร์
โซลูชั่นด้านระบบเครือข่ายและการป้องกัน
โซลูชั่นด้านการจัดการอุปกรณ์พกพา
โซลูชั่นด้านการสื่อสารและทำงานร่วมกัน
ซอฟต์แวร์
Our Partner
พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

Industries

เพราะทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการที่แตกต่างกันโซลูชั่นต่างๆจะต้องปรับ
เปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

DTCi-Industries

IT Articles

 Mobile Device Management (MDM) คือ การบริหารจัดการกับ Mobile Device ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Tablet Computer, Mobile Printer, Rugged Mobile, Handhled, IoT เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นการกล่าวถึง ซอฟแวร์ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับ Mobile Device ทั้งหมดได้ โดย MDM Software จะสามารถจัดการได้ทั้ง Device ขององค์กรและรองรับต่อคอนเซปต์ Bring Your Own Device (BYOD) หรือการใช้ Mobile Device ของพนักงานภายในองค์กร

Centralized Log Management Safe 3.0 จะช่วยให้ธุรกิจสามารถค้นหาและจัดการ Log ได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ NoSQL ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ใช้กับข้อมูลประเภท Bigdata ทำให้สามารถค้นข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว และ Safe 3.0 จะนำ Log ที่จัดเก็บทั้งหมดมาแสดงเป็น Dashboard เพื่อความง่ายในการตรวจสอบ รวมถึงสามารถตั้งการแจ้งเตือนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ผิดปกติได้ และสามารถทำรายงานที่ตอบรับกับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ได้

Backup & Disaster Recovery (DR) Solution จาก Veeam จะช่วยให้ทุกธุรกิจสามารถทำงานได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วย Hyper-Availability Solution ที่จะช่วยป้องกันธุรกิจจาก Downtime ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ข้อมูลที่สูญเสียไปกลับมาภายในเวลาที่รวดเร็ว โดย Veeam Hyper-Availability จะช่วยให้การ Backup & DR ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ด้วยการช่วยให้บริหารการ Backup & DR ได้แบบรวมศูนย์ ยกระดับการสำรองข้อมูลที่จากเดิมทำเป็นแบบ Policy-Based ให้กลายเป็น Behavior-Based ซึ่งจะช่วยให้ Backup & DR ทำได้อย่างราบรื่นและอัตโนมัติกว่าเดิม

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) คือ ระเบียบในกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของประชากรที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่รั่วไหลโดยง่าย เช่น ข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองสหภาพยุโรป (Personal Data) จะต้องถูกจัดเก็บและนำไปใช้งานอย่างถูกกฎหมาย อย่างโปร่งใสโดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

Contact Us

พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านความต่อเนื่องของธุรกิจที่ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหา
ด้านระบบ IT พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Server-Network-Contact-Us

Powered by MakeWebEasy.com