กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน RFID และการใช้งานโซลูชันจริงกับลูกค้า

Last updated: 15 ต.ค. 2563  | 

สำหรับวันนี้ DTC Internetworking ขอนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาและการใช้งานจริงของโซลูชัน RFID ในแต่ละอุตสาหกรรมให้ท่านผู้อ่านได้ชมกัน ซึ่งจุดเด่นของ RFID จะช่วยเรื่องการลดเวลาการทำงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนและการมีกำไรเพิ่มขึ้น เราไปชมตัวอย่างการใช้งาน RFID จริงกันดีกว่าครับ

ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง

 1. ร้านขายรองเท้าภายในห้าง - ใช้ RFID ช่วยลดของหาย เติมสินค้าได้รวดเร็วขึ้นจนทำให้มียอดขายเพิ่มทันที 2% ประหยัดแรงงานได้ถึง 75%
 2. ร้านขายเสื้อผ้าเพื่อหญิงด้อยโอกาส - ใช้ RFID ช่วยตรวจสอบสินค้าที่ใกล้หมดและส่งคำขอไปยังอีกร้านนึงที่มีสินค้าอยู่มากพอ ช่วยในการตรวจนับสินค้าประจำรอบ และช่วยในการเบิกหรือรับเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังเก็บเสื้อผ้าสู่หน้าร้าน
 3. ห้างสรรพสินค้า - ใช้ RFID กับชั้นวางสินค้าเพื่อนำเสนอโปรโมชั่นแก่ลูกค้าได้ทันที
อุตสาหกรรมการผลิต
 1. การผลิตชิ้นส่วนรถ - ใช้ RFID เพื่อกำจัดกระดาษ งานที่ทำด้วยมือและการตัดสินใจจากมนุษย์ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาเกือบ 10 วินาทีในแต่ละ 7 จุดสถานี
 2. ชิ้นส่วนเครื่องบิน - เกิดปัญหาชิ้นส่วนที่เป็นของรัฐบาลหายอยู่บ่อยครั้งทำให้เสียค่าปรับเป็นจำนวนมาก การใช้ RFID ช่วยลดการหายและค่าปรับได้เกือบ 100%
 3. วัตถุดิบในห้องเย็น - วัตถุดิบในห้องเย็นไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากหมดอายุอยู่บ่อยครั้ง การใช้ RFID ช่วยให้รู้วัตถุดิบที่หมดอายุได้ทันทีและเติมสินค้าเข้าคลังได้อย่างพอดี
 4. ส่งต่อชิ้นส่วนรถ - ต้องการลดค่าใช้จ่ายและการขนส่งโดยการใช้กล่องที่นำกลับคืนได้ ซึ่ง RFID จะช่วยติดตามกล่องที่ถูกขนย้าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 30%
โกดังและศูนย์กระจายสินค้า
 1. การบริหารกล่องเก็บสินค้า - ขนส่งล่าช้าและไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากมองไม่เห็นภาพรวม ซึ่ง RFID จะช่วยให้มองเห็นภาพรวม ช่วยแก้ไขล่าช้าและลดการสำรองกล่อง
 2. การบริหารสินค้า - ปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลและการมองเห็นสินค้าโดยการใช้ RFID ติดกับพาเลทช่วยในการติดตามและตรวจสอบซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาขนส่งถึง 40%
 3. การบริหารทรัพย์สิน - RFID ช่วยในการติดตามรถโฟล์คลิฟท์และทรัพย์สินอื่นๆและช่วยในการเบิกหรือรับเข้าได้โดยอัตโนมัติ
การขนส่งและติดตามยานพาหนะ
 1. ผู้ผลิตยานพาหนะ - การติดตามรถที่จะส่งโดยใช้คนเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานาน การใช้ RFID ในการติดตามรถที่จะขนส่งไปยังผู้ค้าจะช่วยระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
 2. การบริหารรถในสนาม - ใช้ RFID ควบคู่กับระบบติดตามรถในสนามเพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยกำจัดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
 3. การบริหารจัดการยางรถ - ใช้ RFID ฝังเข้าในยางเพื่อติดตามและตรวจสอบได้ตั้งแต่การนำไปใช้งานจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่
การติดตามกระเป๋าสัมภาระ
 1. สายการบินแห่งหนึ่ง - ใช้ RFID เพื่อการบริหารกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีความแม่นยำถึง 99.8% จากเดิมใช้บาร์โค้ด 90% ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 100 ดอลล่าร์ต่อกระเป๋าที่หาย
พลังงานและสาธารณูปโภค
 1. บริษัทน้ำมันและแก๊ส - ใช้ RFID ช่วยในการแก้ไขการหยิบและขนส่งอุปกรณ์ผิดที่ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้และการจัดการอุปกรณ์เช่าที่ไม่ดีจึงทำให้เสียค่าปรับ

การติดตามทรัพย์สินทางไอที

 1. บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายระดับโลก - ใช้ RFID เพื่อบริหารอุปกรณ์ไอทีกว่า 70 โรงงาน ช่วยลดเวลาตรวจนับจากสัปดาห์เหลือไม่กี่ชั่วโมง แม่นยำขึ้นจาก 45% เป็น 98%

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและสาธารณสุข

 1. โรงพยาบาล - ใช้ RFID ในการติดตามทรัพย์สินของโรงพยาบาลและผู้ป่วยพร้อมด้วยข้อมูลสำคัญเช่น หมายเลขซีเรียล วันหมดอายุ ระบุจานเก็บตัวอย่าง ระบุผู้ป่วย ติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญเพื่อใช้งานในนาทีฉุกเฉิน
การติดตามไฟล์และเอกสาร
 1. ที่เก็บเอกสารทางศาล - ใช้ RFID ในการติดตามเอกสารที่ถูกเคลื่อนย้ายไปมาหรือส่งให้กับศาลเพื่อป้องกันเอกสารหายและช่วยลดเวลาในการหาเอกสาร 60%
 2. ที่เก็บเอกสารของโรงพยาบาล - ใช้ RFID ในการบริหารจัดการข้อมูลประวัติผู้ป่วย และสามารถนำมาใช้งานได้ทันเวลาในการรักษาหรือผ่าตัด ลดเวลาหาไฟล์ได้ 80%
อุสาหกรรมการให้บริการ
 1. พิพิธภัณฑ์ - ใช้ RFID เพื่อระบุเวลาที่ผู้ชมรับชมงานศิลปะเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทราบถึงข้อมูลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีระบบลดการหายจึงทำให้ผู้ให้งานศิลปะไว้วางใจ
การศึกษา
 1. มหาวิทยาลัย - ใช้ RFID ในการติดตามทรัพย์สินและอุปกรณ์ทางไอทีช่วยป้องกันการหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาการตรวจนับจากชั่วโมงเหลือเพียง 3 นาที
 2. โรงเรียน - ใช้ RFID ในการคำนวนค่าใช้จ่ายในการขึ้นรถของนักเรียนตามระยะทางจริงและยังช่วยป้องกันนักเรียนหายหรือถูกทิ้งระหว่างทาง
การบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉินและการกู้คืน
 1. โรงต่อเรือสำราญ - ใช้ RFID ตรวจสอบคนงานที่เข้าและออกเรือ ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีคนงานอยู่ในเรือกว่า 12 ชั่วโมงหรือระบุคนงานเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
 2. หน่วยงานรัฐบาล - ใช้ RFID เพื่อระบุและติดตามอุปกรณ์ช่วยชีวิตซึ่งจะช่วยตอบสนองต่อผู้ประสบภัยได้ดีมากขึ้น
 3. รัฐบาล - ใช้ RFID และกำไล RFID ในการติดตามและระบุข้อมูลผู้ประสบภัยจากพายุช่วยกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
รัฐบาล
 1. หน่วยงานป้องกันข้อมูล - ใช้ RFID เพื่อติดตามไฟล์และเอกสารที่สำคัญของรัฐบาล
 2. หน่วยการทหาร - ใช้ RFID ในการบริหารอาวุธเพื่อติดตามได้ตั้งแต่นำมาใช้และการนำมาใช้ใหม่ ซึ่งเมื่ออุปกรณ์มาถึงจะสามารถบริหารจัดการ แยกประเภทได้ทันที
 3. รัฐท้องถิ่น - ใช้ RFID ในการตรวจสอบทุจริตการซ่อมพื้นถนนโดยการฝัง RFID Tag ลงบนพื้นที่ซ่อม เมื่อสแกนเพื่อตรวจสอบจะรู้ถึงข้อมูลผู้ซ่อมเพื่อทำการแก้ไขได้ทันที
 4. รัฐบาล - ใช้ RFID ในการติดตามวิทยุสื่อสาร พร้อมระบบเบิกหรือรับเข้าโดยอัตโนมัติ

หากท่านสนใจในโซลูชัน RFID หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้